KLACHTENREGELING

Klachtenregeling geldig voor cliënten VOEL Coaching

 

Als lid van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet , Kwaliteit, Klachten, Geschillenenzorg) verplicht wordt gesteld

 

  • Mocht u als cliënt een klacht hebben over een sessie of behandeltraject dan kunt u deze in eerste instantie bespreken met mij. U kunt uw klacht dan mailen naar guido@voelcoaching.nl. Ik zal dan samen met u kijken of we tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Mocht dit niet lukken dan kunt het volgende doen: 
  • Een cliënt van een VIV-lid kan een klacht indienen bij de VIV. Het Klachtenreglement treedt dan in werking. Is de procedure gevolgd uit het klachtenreglement, dan kan daarna het Klachtenformulier cliënt worden ingevuld. Voor het indienen hiervan, volg de instructies op het formulier. 
  • Kan de klacht niet worden opgelost middels de klachtfunctionaris, dan komt de klacht voor de geschillencommissie. 
  • Indien de klacht bestemd blijkt voor de tuchtrechter, dan treedt het Reglement voor Tuchtrecht in werking. 
  • Mijn streven is om als professioneel zorgaanbieder en VIV-lid te zorgen dat u als client zo goed mogelijk geholpen wordt. Daarbij ga ik uit van een wederzijdse inspanning die leid tot het verbeteren van uw geestelijke gesteldheid en uw klacht welke zou moeten leiden tot het ervaren van een meer tevreden en gelukkig leven.

 

Guido Spijk